Άρθρο σχετικά με τις δράσεις της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας μέχρι τώρα το 2019 στον ευαίσθητο τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Δείτε εδώ το δημοσίευμα: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ