Η Alet Pharmaceuticals αποτελεί μία δυναμική εταιρεία στην ελληνική  φαρμακευτική αγορά. Κυκλοφορεί  επώνυμα generics και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεραπευτικών κατηγοριών,  προσφέροντας σημαντικά οφέλη στους ασθενείς  αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής τους και συμβάλλοντας στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Η αποστολή της είναι να προσφέρει στους ασθενείς υψηλής ποιότητας προϊόντα υγείας  με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Διεύθυνση:

Λ. Αθηνών 31-33, Αθήνα, 10447

Ιστοσελίδα:
http://www.aletpharmaceuticals.gr
Τηλέφωνο:
2105698610