Διεύθυνση:

Λεωφ. Μαραθώνος 106 153 44 Γέρακας Αττικής

Ιστοσελίδα:
http://www.pharmanel.gr
Τηλέφωνο:
210-6048560 - (fax) 210-6613013