Από τις 31 Μαϊου έως και τις 5 Ιουνίου 2021 διεξάγεται διαδικτυακά το «Bravo Sustainability Week 2021». Πρόκειται για  μια πολυσυμμετοχική και διαθεματική εβδομάδα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη . Η εβδομάδα αποτελείται από δύο κύρια μέρη: την ανάπτυξη θεματικών τραπεζιών διαλόγου  και την ανάδειξη των πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον.

Η Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Bravo Sustainability Week 2021 αποτελεί το ετήσιο ραντεβού όλων των Υπεύθυνων Οργανισμών, οι οποίοι παρουσιάζουν τις δεσμεύσεις τους και τις πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσουν, των μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι καταθέτουν τις προτάσεις τους για τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο, και των Ενεργών Πολιτών, οι οποίοι μαζί με τις Επιτροπές Αξιολόγησης συμμετέχουν στην ανάδειξη των καλύτερων πρωτοβουλιών και προτάσεων .

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε, εδώ.