Σύμφωνα με ειδική Μελέτη του ΙΟΒΕ για τις προοπτικές της Ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας, προκύπτει πως: Η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας υπολογίζεται στα 2,8 δισ.ευρώ, ενώ για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται για την αγορά εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων, το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά 3.420 ευρώ. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία κατέχει ηγετική θέση στον.. διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας McKinsey που έγινε για λογαριασμό του ΣΕΒ με τίτλο «Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά», το Ελληνικό Φάρμακο βρίσκεται μεταξύ των έξι πρωτευόντων αναδυόμενων αστέρων που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της οικονομίας κατά την επόμενη δεκαετία ενώ η παραγωγή γενοσήμων φαρμάκων βρίσκεται στη 2η θέση μετά την εκμετάλλευση της.. διαβάστε περισσότερα