ΕΟΦ

Δεδομένα  

  • Σημαντική υποστελέχωση.
  • Καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των εγχωρίως παραγομένων φαρμάκων έναντι των εισαγομένων
  • Αδυναμία υποστήριξης της διαδικασίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης με τη χώρα μας ως χώρα αναφοράς. Τονίζεται ότι η εφαρμογή της διαδικασίας της Αμοιβαίας Αναγνώρισης αποτελεί κοινοτική υποχρέωση σε εκκρεμότητα από το 1998.
  • Οι εταιρείες αναγκάζονται να στραφούν και να πληρώνουν δαπανηρά παράβολα σε εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων του εξωτερικού.

Προτάσεις

  • Ενδυνάμωση στελέχωσης/ πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού.
  • Ενεργοποίηση της διαδικασίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης με την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς μέσω της δημιουργίας αντίστοιχου τμήματος.