ΗΔΙΚΑ

Δεδομένα

  • Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ) αποτελεί εταιρεία του Δημοσίου η οποία αναφέρεται στο Υπουργείο Εργασίας.
  • Η πλατφόρμα «e-συνταγογράφηση» που έχει αναπτυχθεί από την ΗΔΙΚΑ αποτελεί το μόνο εργαλείο που επιτρέπει τον έλεγχο του όγκου και την ορθή εφαρμογή των υπόλοιπων δεσμεύσεων (λίστα, θεραπευτικά πρωτόκολλα, ιατρικός φάκελος ασθενή).
  • Παρόλο τον κομβικό ρόλο της στη εφαρμογή και παρακολούθηση της φαρμακευτικής πολιτικής, η ΗΔΙΚΑ αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε στελέχωση.

Προτάσεις

  • Ενίσχυση των υποδομών και του προσωπικού της ΗΔΙΚΑ και με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
  • Συμμετοχή στη διοίκηση και την εποπτεία της ΗΔΙΚΑ από το ΥΥΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ
  • Συνταγογράφηση και με την εμπορική ονομασία, δεδομένου ότι η φαρμακευτική δαπάνη δεν επηρεάζεται από τη συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία εφόσον ισχύει το καθεστώς αποζημίωσης της ασφαλιστικής τιμής. Αυτό θα επιτρέψει την πλήρη καταγραφή και ανάλυση της συνταγογράφησης (Ποιά σκευάσματα συνταγογραφούνται και από ποιους ιατρούς)
  • Πρόβλεψη για ειδικά κλειδιά/ φίλτρα με στόχο την αποτροπή της προκλητής συνταγογράφησης/ υπερσυνταγογράφησης.
  • Θέσπιση επιτροπής ελέγχου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην οποία θα μετέχουν και θεσμικοί φορείς του κλάδου.
  • Επισημαίνεται ότι το υφιστάμενο σύστημα συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα κατάθεσης των Φύλλων Έρευνας (υπάρχει ήδη η δυνατότητα).