Συνταγογράφηση

Δεδομένα

 • Το μέτρο της υποχρεωτικής συνταγογράφησης με δραστική σε συνδυασμό με την υποχρεωτική αντικατάσταση στο φαρμακείο με το φθηνότερο της ίδιας δραστικής, αποτελεί επιλογή με καταστροφικά αποτελέσματα για την προστασία της δημόσιας υγείας, τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας.
 • Συγκεκριμένα, η εφαρμογή του μέτρου συνεπάγεται:
  • Την αθρόα εισαγωγή αμφιβόλου ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων, γεγονός που θέτει σε σκληρή δοκιμασία τους μηχανισμούς προστασίας της δημόσιας υγείας. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υποστελέχωση του ΕΟΦ τουλάχιστον κατά 40% κατά την τελευταία διετία.
  • Την αύξηση της δαπάνης σε μέσο ορίζοντα, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας ελέγχου της συνταγογράφησης και της υποκατάστασης των παλαιών φθηνών φαρμάκων από νέα ακριβότερα εισαγόμενα. Τα διαθέσιμα στοιχεία  τεκμηριώνουν τη συγκεκριμένη τάση για το 2012 και εμφανίζουν μεγαλύτερη δυναμική προς την κατεύθυνση αυτή και στο 2013. Συγκεκριμένα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2012, η μείωση κατά 8% του μεριδίου αγοράς των εκτός πατέντου φαρμάκων κατανεμήθηκε μόλις κατά το ¼ στα γενόσημα και κατά ¾ στα εντός πατέντου και τα μοναδικά φάρμακα.
  • Την διάλυση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας και την ταυτόχρονη δημιουργία μονοπωλίου εισαγομένων φαρμάκων, την ίδια στιγμή που το έλλειμμα του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών για τα φάρμακα διαμορφώνεται σε 3 δισ. € ετησίως.
 • Όπου υιοθετήθηκε, το μέτρο της συνταγογράφησης με δραστική, τελικά εφαρμόστηκε έπειτα από μια περίοδο προετοιμασίας τουλάχιστον 3 ετών, με προαπαιτούμενα την εφαρμογή υποχρεωτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τον έλεγχο της συνταγογράφησης των ακριβών νέων θεραπειών. Οι απαραίτητες αυτές προϋποθέσεις δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, γεγονός που προδικάζει την αποτυχία του μέτρου.
 • Όπου δοκιμάστηκε, το μέτρο δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα από εκείνα που κλήθηκε να λύσει με αποτέλεσμα σήμερα, πολλές χώρες να επιστρέφουν στην συνταγογράφηση επωνύμων προϊόντων ως μόνης δικλείδας διασφάλισης της ποιότητας των φαρμακευτικών θεραπειών.
 • Ο συνδυασμός της υποχρεωτικής συνταγογράφησης με δραστική με την υποχρεωτική χορήγηση από τον φαρμακοποιό του φθηνότερου σκευάσματος, αποτελεί αδόκιμο συνδυασμό που εκτός των άλλων, οδηγεί τους Έλληνες ασθενείς -και ιδιαίτερα τους χρονίως πάσχοντες-, να πληρώνουν από την τσέπη τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της θεραπείας τους.
 • Η εφαρμογή του μέτρου στη χώρα μας με τον τρόπο που επιχειρείται, θα εξουδετερώσει τα υπόλοιπα μέτρα ελέγχου και περιορισμού των δαπανών.

 

Προτάσεις

 • Απαλοιφή του υποχρεωτικού χαρακτήρα του μέτρου και δυνατότητα αναγραφής συνιστώμενης θεραπείας.
 • Διατήρηση της δυνατότητας του φαρμακοποιού να αντικαθιστά τη θεραπεία μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου.
 • Η δυνατότητα συνταγογράφησης και με την εμπορική ονομασία διευκολύνει την πλήρη καταγραφή και ανάλυση της συνταγογράφησης (Ποιά σκευάσματα συνταγογραφούνται και από ποιους ιατρούς).