ΕΟΠΥΥ

Δεδομένα

  • Η μέχρι σήμερα λειτουργία του ΕΟΠΥΥ συναντά σοβαρά εμπόδια, με σημαντικότερο εκείνο της υποχρηματοδότησης, που είτε εκφράζεται με μείωση εσόδων, είτε με έλλειψη ρευστότητας.
  • Παρόλο που ο στόχος της φαρμακευτικής δαπάνης επιτυγχάνεται λογιστικά, η βιωσιμότητα του κλάδου και η επάρκεια της κάλυψης των αναγκών τίθενται εν αμβιβόλω.
  • Οι ακόμα πιο περιοριστικοί στόχοι για την δημόσια εξωνοσοκομειακή δαπάνη των προσεχών ετών (2013: 2,45 δισ. € και 2014: 2 δισ. €) επιτείνουν την ανησυχία σχετικά με τη βιωσιμότητα του συνολικού συστήματος παροχής φαρμακευτικής φροντίδας και της κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Τα προβλήματα του ΕΟΠΥΥ δεν περιορίζονται μόνο στα φάρμακα αλλά αφορούν σε όλο το φάσμα της παροχής υπηρεσιών και φροντίδων υγείας (νοσοκομεία, ιατροί, διαγνωστικά κλπ)

 

Προτάσεις

  • Κατάρτιση κλειστών προϋπολογισμών φαρμακευτικής δαπάνης για κάθε θεραπευτική κατηγορία /κέντρο κόστους
  • Πλήρης μηχανοργάνωση και αποτύπωση όλων των διεπαφών του ασθενή με τις υπηρεσίες υγείας.
  • Η έγκαιρη αποπληρωμή των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ προς τους προμηθευτές αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας ιδιαίτερα των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών.
  • Υποχρεωτικός συμψηφισμός οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς παρόχους υγείας με τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
  • Διαδικασίες διαπραγμάτευσης για συμφωνίες (price/volume).