Οι Στόχοι μας

  • Υψηλή ποιότητα φαρμάκων: Η παραγωγή φαρμάκων υψηλής ποιότητας αποτελεσματικότητας και ασφάλειας που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών αποτελεί τον κυριότερο στόχο της ΠΕΦ.
  • Βιώσιμη ανάπτυξη: Η διασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων που θα επιτρέπουν την υγιή ανάπτυξη των εταιρειών μελών μας στο πλαίσιο μιας οικονομικά βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης   φαρμακευτικής πολιτικής.
  • Ανταγωνιστικότητα: Να παραμένουμε ανταγωνιστικοί προσφέροντας επώνυμα ελληνικά φάρμακα στην καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας – τιμής.
  • Εξωστρέφεια: Να συνεχίσουμε να είμαστε προσανατολισμένοι στις αγορές όλου του κόσμου, πραγματοποιώντας σημαντικές εξαγωγές ελληνικών φαρμάκων και συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μας.
  • Θέσεις Απασχόλησης: Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες αγωνίζονται να διατηρήσουν χωρίς απώλειες όλο το δυναμικό των εργαζομένων τους και μάλιστα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να μεταφράσουν την ανάπτυξη του κλάδου σε καινούριες θέσεις εργασίας για νέους Έλληνες επιστήμονες.
  • Η νέα μέρα της Ελλάδας: Ο κλάδος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας φιλοδοξεί να συνεχίσει να αποτελεί κεντρικό μοχλό ανάπτυξης της Ελλάδας και να καταστεί κομβικός κλάδος στη νέα μέρα της ελληνικής οικονομίας κατά την έξοδό της χώρας από την κρίση.