Τιμολόγηση

Δεδομένα  

 • Η τιμολόγηση ως εργαλείο περιστολής της δαπάνης έχει εδώ και καιρό εξαντληθεί αφού οι τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα βρίσκονται πλέον στο χαμηλότερο δυνατό  επίπεδο.
 • Η υφιστάμενη μεθοδολογία τιμολόγησης στηρίζεται σε αδιαφανείς διαδικασίες είναι πρακτικά ατελέσφορη, οδηγεί σε σημαντικές καθυστερήσεις και λάθη στην έκδοση Δελτίων Τιμών με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλώσεων στην αγορά.
 • Ανυπαρξία ελεγκτικού μηχανισμού.

 

Προτάσεις

 • Κατάθεση Φύλλων Έρευνας από τις εταιρείες: Ανακοίνωση της τιμής από τις εταιρείες προς το Υπουργείο Υγείας και τους φορείς.
 • Ενεργοποίηση της νομοθεσίας που ορίζει ποινές στην περίπτωση κατάθεσης ψευδών στοιχείων. Κανείς υπεύθυνος κυκλοφορίας δεν θα ήταν διατεθειμένος να ρισκάρει τον καταλογισμό ενός βαρύτατου προστίμου εφόσον βρεθεί να δηλώνει ψευδή στοιχεία.
 • Η δυνατότητα αιτήσεων για χαμηλότερες τιμές από τις οριζόμενες, οδηγεί σε στρεβλώσεις και αύξηση της δαπάνης μέσω του μηχανισμού της υποκατάστασης και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. Άλλωστε, έμμεσες μειώσεις μπορούν να προκύψουν μέσω του κλιμακωτού rebate.
 • On patent /Φάρμακα αναφοράς
  • Τιμολόγηση με τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων αντίστοιχων τιμών των φαρμάκων μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.
  • Ετήσιες ανακοστολογήσεις.
 • Off patent 
  • Τιμολόγηση με τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων αντίστοιχων τιμών των φαρμάκων μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας, με κατώτατο όριο το 50% της αρχικής τιμής του φαρμάκου (ενόσω βρισκόταν σε καθεστώς προστασίας).  Τονίζεται ότι τυχόν μείωση της τιμής κάτω από το 50% θα οδηγήσει σε απόσυρση του προϊόντος και υποκατάσταση σε νέα πιο ακριβά θεραπευτικά σχήματα.
  • Άμεση μείωση της τιμής των on patent μετά τη λήξη του χρόνου προστασίας τους, προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.
  • Συνυπολογισμός της παλαιότητας, της απόλυτης τιμής ή των ειδικών χαρακτηριστικών του φαρμάκου (π.χ. μοναδικά προϊόντα) προκειμένου να αντιμετωπισθεί η υποκατάσταση των παλιότερων φθηνών από νεώτερα ακριβότερα.
 • Γενόσημα
  • Τιμολόγηση στο 80% της νέας τιμής των φαρμάκων αναφοράς την οποία λαμβάνουν μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας.
  • Κατάργηση της δυναμικής τιμολόγησης.
  • Κατάργηση της απομείωσης τιμών μέχρι την μηνιαία συσκευασία στην περίπτωση των φαρμάκων για χρόνια νοσήματα.
  • Οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση τιμών θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής προτίμησης της χρήσης των οικονομικότερων γενοσήμων φαρμάκων.