Στην Ανάπτυξη

Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία είναι από τους ελάχιστους εναπομείναντες παραγωγικούς θύλακες της χώρας με εκατομμύρια επενδύσεων τα τελευταία χρόνια και εξαγωγές σε περισσότερες από 85 χώρες. Ασθενείς των χωρών της ΕΕ, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας, κ.α. εμπιστεύονται τα Ελληνικά Φάρμακα, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας και του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, οι μεγάλες επενδύσεις των Ελληνικών Φαρμακοβιομηχανιών τα τελευταία χρόνια, οι οποίες ανέρχονται σε €355 εκατ., αναμένεται να δώσουν εργασία σε ακόμα περισσότερους Έλληνες στο μέλλον.

Στοιχεία εταιρειών ΠΕΦ

Πηγή: Στοιχεία εταιρειών ΠΕΦ