Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Π.Ε.Φ. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τρεις Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία Μέλη. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία  και η θητεία του είναι διετής.

Πρόεδρος
Θεόδωρος Τρύφων

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ELPEN

Αντιπρόεδρος
Θεόδωρος Κωλέτης

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος LIBYTEC Pharmaceutical

Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Δέμος

Δ/νων Σύμβουλος DEMO

Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Κάτσος

Μέλος ΔΣ PHARMATHEN

Εντεταλμένος Σύμβουλος
Βασίλειος Πενταφράγκας

Υπεύθυνος εταιρικών υποθέσεων ELPEN

Εντεταλμένος Σύμβουλος
Γεώργιος Βασιλόπουλος

Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος GALENICA

Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Παπάζογλου

Πρόεδρος NORMA HELLAS

Ταμίας
Νικόλαος Μπουφίδης

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Bennett, Medical PQ και Humana

Μέλος
Σίμος Αναστασόπουλος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος PETSIAVAS

Μέλος
Κωνσταντίνος Παχής

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος IASIS Pharmaceuticals

Αναπληρωματικό Μέλος
Ευάγγελος Ζέκκας

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος HELP

Μέλος
Νικόλαος Ρασσιάς

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος RAFARM

Αναπληρωματικό Μέλος
Γεώργιος Γκαρμπολάς

Πρόεδρος Δ.Σ. KOPER

Αναπληρωματικό Μέλος
Αντώνιος Ευμορφιάδης

Δ/νων Σύμβουλος MEDOCHEMIE