Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Π.Ε.Φ. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τρεις Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία Μέλη. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία  και η θητεία του είναι διετής.

Πρόεδρος
Θεόδωρος Τρύφων

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ELPEN

Αντιπρόεδρος
Θεόδωρος Κωλέτης

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος LIBYTEC Pharmaceutical

Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Δέμος

Δ/νων Σύμβουλος DEMO

Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Μπουφίδης

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Bennett, Medical PQ και Humana

Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Παπάζογλου

Πρόεδρος NORMA HELLAS

Ταμίας
Θωμάς (Μάκης) Οικονόμου

Διευθύνων Σύμβουλος Innovis Pharma

Μέλος
Σίμος Αναστασόπουλος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος PETSIAVAS

Μέλος
Κωνσταντίνος Παχής

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος IASIS Pharmaceuticals

Μέλος
Ευάγγελος Ζέκκας

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος HELP

Μέλος
Νικόλαος Ρασσιάς

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος RAFARM

Μέλος
Αντώνιος Ευμορφιάδης