Νέα Σελίδα 22-7-2018

Η εφημερίδα Νέα Σελίδα προσεγγίζει το διαχρονικό ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στο μέτωπο της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.