Άρθρο στην εφημερίδα Δημοκρατία (φύλλο 9/6) το οποίο παρουσιάζει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και τις δυνατότητές της στην ανόρθωση της εθνικής οικονομίας.

Δείτε εδώ το άρθρο: Δημοκρατία