Κεφάλαιο (12.05.2018)

Η κα. Φαίη Κοσμοπούλου σε άρθρο της στην εφημερίδα Κεφάλαιο, εξηγεί πως μια ασφαλής μετάβαση προς την αναπτυξιακή ολοκλήρωση απαιτεί τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου πολιτικής για το φάρμακο, αφού προηγουμένως καταρτιστεί ένα συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο με τρεις βασικούς άξονες: κίνητρα για επενδύσεις, ευνοικό φορολογικό και σταθερό θεσμικό πλαίσιο και στήριξη στην ελληνική παραγωγή φαρμάκων.