Η έντονη επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία στην εθνική μας οικονομία και θα ενισχύσει την απασχόληση με μόνιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Η προσπάθεια για εδραίωση αναπτυξιακών ρυθμών στην εθνική μας οικονομία φαίνεται να αποδίδει σταδιακά καρπούς. Ήδη παρατηρείται μια επενδυτική αναθέρμανση στη χώρα μας με την υλοποίηση πολλών αξιόλογων επενδύσεων. Στον κλάδο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας είναι σε εξέλιξη ένα σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 1,2 δισ. με σημαντικό αποτύπωμα στην οικονομία και την απασχόληση. Η αναπτυξιακή αυτή προσπάθεια επηρεάζεται σημαντικά από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση των τελευταίων μηνών. Το υψηλό κόστος της ενέργειας ενισχύει τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, αλλά και το κλίμα αποβιομηχάνισης που επικράτησε τα τελευταία χρόνια. Εν μέσω αυτών των συνθηκών η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επενδύει στο μέλλον, αξιοποιώντας τα δυνατά της σημεία που δεν είναι άλλα από την Εγχώρια παραγωγή τις Εξαγωγές τις Επενδύσεις και το Ανθρώπινο Δυναμικό.

 Εγγυητής επάρκειας το ελληνικό φάρμακο

Η αποβιομηχάνιση των τελευταίων 20 χρόνων οδήγησε σε μια έντονη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές προερχόμενες από τρίτες χώρες σε είδη πρώτης ανάγκης. Ως αποτέλεσμα η τροφοδοσία για πολλές πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα σε βασικά είδη μεταξύ των οποίων και τα φαρμακευτικά προϊόντα γινόταν εκτός Ευρώπης. Οι ελλείψεις φαρμάκων που παρουσιάστηκαν σε πολλές χώρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας ανέδειξαν εμφατικά το συγκεκριμένο πρόβλημα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μια έντονη συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γύρω από την ανάγκη επαναπατρισμού σε ευρωπαϊκό έδαφος μέρους της παραγωγής φαρμάκων. Στη χώρα μας αντίθετα δεν παρατηρήθηκαν τέτοια φαινόμενα κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης καθώς η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαδραμάτισε ρόλο εγγυητή επάρκειας των βασικών φαρμάκων για τους έλληνες ασθενείς Διασφάλισε την αυτάρκεια της χώρας μας καλύπτοντας τις φαρμακευτικές ανάγκες για το 60% των ελλήνων ασθενών με φάρμακα που  παράγονται στη χώρα μας από ελληνικά εργοστάσια.

Μια επιπλέον πρόκληση το υψηλό κόστος ενέργειας

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με υπερβολικές επιβαρύνσεις σε επίπεδο φορολόγησης Πρόκειται για το επονομαζόμενο clawback και τις υποχρεωτικές επιστροφές με τη μορφή rebate. Το ύψος της υπερφορολόγησης του κλάδου φτάνει σήμερα το 70% του κύκλου εργασιών των εταιρειών και μεταφράζεται σε περισσότερα από 600 εκατ € επιπλέον φόρο τον χρόνο. Στο ασφυκτικό αυτό πλαίσιο έχει προστεθεί τους τελευταίους μήνες και η εκτίναξη του κόστους λειτουργίας των μεγάλων παραγωγικών μονάδων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ως ενεργοβόρος κλάδος, η φαρμακοβιομηχανία αντιμετωπίσει σοβαρές αυξήσεις σε μεταφορικά, υλικά συσκευασίας, πρώτες ύλες και έκδοχα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τεράστια πίεση ιδιαίτερα στα οικονομικά φάρμακα, τα οποία απειλούνται με απόσυρση από την αγορά, καθώς η νομοθεσία για την τιμολόγηση δεν επιτρέπει την αύξηση της τιμής τους.  Είναι συνεπώς επιτακτική η ανάγκη μιας βραχυπρόθεσμης παρέμβασης που να διασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών σε αυτά τα φάρμακα. Σε αντίθετη περίπτωση η έξοδος τους από την αγορά θα οδηγήσει στην υποκατάσταση τους από άλλα σκευάσματα πολλαπλάσιας αξίας.

Επενδύσεις με μεγάλη ανταποδοτικότητα στην οικονομία και στην απασχόληση.

Η δράση «Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback & συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» δημιούργησε το περιθώριο για την υλοποίηση 53 επενδύσεων στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, ύψους 519,28 εκατ. ευρώ, το 85% των οποίων αφορά ελληνικές εταιρείες. Μετά από τη δεκαετή υφεσιακή περίοδο που προκάλεσε σημαντική υστέρηση στα επενδυτικά της κεφάλαια η ελληνική παραγωγή φαρμάκου υλοποιεί επενδύσεις ύψους 1,2 δις. Η έντονη επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία στην εθνική μας οικονομία. Επιπλέον θα ενισχύσει την απασχόληση με μόνιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας,  αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας και συμβάλλοντας στον επαναπατρισμό πολλών Ελλήνων επιστημόνων, που αναζήτησαν μια καλύτερη προοπτική στο εξωτερικό. Οι επενδύσεις της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας θέτουν επίσης τις βάσεις για την ανάδειξη της χώρας μας σε ευρωπαϊκό κόμβο για την έρευνα και παραγωγή φαρμάκων στη ΝΑ Ευρώπη. Η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας δεν θα μπορέσει να απελευθερωθεί εάν δεν σταθεί δίπλα της η Πολιτεία. Η άρση των υφιστάμενων αντικινήτρων, η διαμόρφωση ενός σταθερού επενδυτικού πλαισίου και η ολοκλήρωση των δομικών μεταρρυθμίσεων θα της δώσουν την αναγκαία ώθηση για να ολοκληρώσει τα επενδυτικά της σχέδια και να συμβάλλει στην εδραίωση αναπτυξιακών ρυθμών στη χώρα μας.

 Η ΕLΡΕΝ επενδύει στη χώρα μας και στους Έλληνες επιστήμονες

Ακολουθώντας την ίδια επενδυτική τροχιά η ΕLΡΕΝ υλοποιεί για την επόμενη  πενταετία ένα πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 155 εκατ. ευρώ. Στον παραγωγικό τομέα οι επενδύσεις της αφορούν:

α) Στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων παραγωγικών της εγκαταστάσεων στο Πικέρμι

β) Σε ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων στην Κερατέα, με βασική δραστηριότητα την παραγωγή φαρμάκων υποστηρικτικών για τις παθήσεις του αναπνευστικού και

γ) Μαζί με τη WinMedica, μέλος του Ομίλου ΕLΡΕΝ, η εταιρεία επενδύει και σε ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής ογκολογικών φαρμάκων στην Τρίπολη.

Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης η επένδυση της ΕLΡΕΝ αφορά στη δημιουργία ενός Πάρκου Βιοτεχνολογίας, του Athens Lifetech Park, που θα εστιάζει στους τομείς της καινοτομίας της έρευνας και της εκπαίδευσης. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και πολύτιμους συμμάχους τους Ανθρώπους της, η ΕLΡΕΝ επενδύει στη χώρα μας στηρίζοντας ενεργά την εθνική προσπάθεια για ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Οι νέες επενδύσεις της αναμένεται να απορροφήσουν επιστημονικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, δημιουργώντας τις συνθήκες για την επιστροφή πολλών ελλήνων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

*Ο κ Θεόδωρος Τρύφων είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ), Co-CEO Elpen Group.

 

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ