Δελτίο Τύπου εξέδωσε η ΠΕΦ στις 22 Δεκεμβρίου σχετικά με την ενδιαφέρουσα μελέτη που παρουσιάστηκε  στο πλαίσιο των εργασιών του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2021.

 

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου:

Η μελέτη αφορά στην υλοποίηση, τη διακυβέρνηση και το περιεχόμενο ενός μηχανισμού ανοικτών δεδομένων, με διαφορετικά επίπεδα διαβαθμισμένης πρόσβασης ανάλογα με το είδος των χρηστών. Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των κρίσιμων παραμέτρων για την εφαρμογή ενός αποδοτικού, βιώσιμου και πλήρως διαφανούς πλαισίου πρόσβασης σε δεδομένα φαρμάκου, με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και του εμπορικού απορρήτου.

Η μελέτη απαντά στο πρόβλημα του κατακερματισμού των δεδομένων συνταγογράφησης, αναλύοντας τις προϋποθέσεις για την ταχεία υλοποίηση ενός μηχανισμού ανοικτών δεδομένων με το ελάχιστο δυνατό κόστος μέσω της αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών.

Είναι δεδομένο ότι η έλλειψη οργάνωσης της πληροφορίας, συνεπάγεται ένα τεράστιο κόστος για τον ασθενή, για το σύστημα υγείας και φαρμακευτικής φροντίδας, αλλά και για τη φαρμακοβιομηχανία μέσω του clawback και του αυξημένου ρίσκου κατά τον επιχειρηματικό τους προγραμματισμό.

Απαντώντας στο πρόβλημα αυτό, η μελέτη στοχεύει στη διαμόρφωση ενός δομημένου περιβάλλοντος για την συνταγογράφηση, την συγκέντρωση και τη διάθεση των δεδομένων, επιτρέποντας την ανάπτυξη τεκμηριωμένων παρεμβάσεων στην υγεία και το φάρμακο.

Ταυτόχρονα, η υλοποίηση του μηχανισμού θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ανοικτών δεδομένων με την συμμετοχή της Πολιτείας, της ερευνητικής-πανεπιστημιακής κοινότητας, των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο χώρο του φαρμάκου και της υγείας.

Στην συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση της μελέτης από τον κ. Στεφανόπουλο της εταιρείας αναλύσεων Reformed, συμμετείχαν η κα Ν. Τσούμα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, η κα Δ. Ιωάννου εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολογήσεων, ο κ. Κ. Αθανασάκης, καθηγητής Οικονομικών της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η κ. Ζ. Στεφανίδου, Head international market access της εταιρείας ELPEN και ο κ. Κακουλίδης, πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης κατέστη σαφές ότι ο προσδιορισμός των πραγματικών αναγκών των ασθενών, η βιώσιμη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, η καταπολέμηση της σπατάλης και ο εξορθολογισμός των υπερβολικών επιστροφών, είναι αδύνατο να επιτευχθούν χωρίς την ύπαρξη ενός αξιόπιστου, διαφανούς μηχανισμού συγκέντρωσης και διάθεσης των δεδομένων που αφορούν στη χρήση των φαρμάκων. Ακόμη, διαπιστώθηκε η ανάγκη της ταχείας υλοποίησης του μηχανισμού αλλά και η ωριμότητα της πρότασης, σε σχέση με τις στρατηγικές επιλογές και την υγειονομική πολιτική της χώρας για τα επόμενα χρόνια.

Η μελέτη ανατέθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας στην εταιρεία Reformed με την χορηγία της ELPEN και από την Τετάρτη 22.12.2021 θα βρίσκεται αναρτημένη στο site της ΠΕΦ (www.pef.gr).

Ψηφιακά δεδομένα Φαρμάκου 09.12.2021