Έγκριση έλαβε οφθαλμικό σκεύασμα συνεργασίας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας RAFARM με την Padagis, μετά από επιτυχή διαδικασία αξιολόγησής του από τις εγκριτικές αρχές των ΗΠΑ (Οργανισμός Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, FDA). Το προϊόν αναπτύχθηκε και παράγεται από τη RAFARM στην Ελλάδα, ενώ την εμπορία και διακίνηση στις ΗΠΑ έχει αναλάβει η εταιρεία Padagis, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες γενοσήμων.

Η RAFARM συνεχίζει να ενισχύει και να εδραιώνει τη διεθνή της παρουσία μέσα από την ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση αξιόπιστων φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά και με τη σύναψη δυναμικών συνεργασιών.

Ο κ. Άρης Μητσόπουλος, Αντιπρόεδρος της RAFARM ανέφερε: «Η έγκριση του οφθαλμικού εναιωρήματος στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη φαρμακευτική αγορά του κόσμου, επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε στην Έρευνα & Ανάπτυξη φαρμάκων προστιθέμενης αξίας και υψηλών προδιαγραφών. Αυτό για το οποίο είμαστε περισσότερο περήφανοι είναι η ομάδα των ανθρώπων της RAFARM, η οποία έχει επιστημονική τεχνογνωσία και ικανότητες για ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία σύνθετων φαρμάκων υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας που βελτιώνουν τη ζωή των ασθενών στην Ελλάδα και σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο».

Το οφθαλμικό εναιώρημα αποτελεί το δεύτερο οφθαλμικό προϊόν προστιθέμενης αξίας που ανέπτυξε και παράγει η RAFARM για τις ΗΠΑ, ανήκει στην κατηγορία complex drugs του FDA, έχει ειδικές και αυξημένες απαιτήσεις στην ανάπτυξη, την παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας, και παράγεται στη νέα υπερσύγχρονη  γραμμή παραγωγής οφθαλμικών της RAFARM, η οποία ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το 2021. Η νέα γραμμή έχει δυνατότητα παραγωγής 25 εκατ. κολλύριων τον χρόνο και είναι εντελώς αυτοματοποιημένη, με κλειστού τύπου διασυνδεδεμένα δοχεία παραγωγής και αποθήκευσης, σταθμό διπλής διήθησης και αυτόματο σύστημα καθαρισμού και αποστείρωσης.
Οι διεθνώς αναγνωρισμένες παραγωγικές μονάδες της RAFARM, διαθέτουν τον πιο εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και πληρούν τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων ύψιστης ποιότητας. Σημειώνεται ότι η RAFARM είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που έλαβε πιστοποίηση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για το εργοστάσιο και το ερευνητικό της κέντρο, ενώ έχουν εγκριθεί και κυκλοφορούν ήδη στην αγορά των ΗΠΑ, 5 σκευάσματα που αναπτυχθήκαν και παράγονται από τη RAFARM.