Η ΠΕΦ ενημερώνει για τη νέα εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας μέλους της, BGP Mylan,  μέσω της έναρξης λειτουργίας της εταιρείας VIATRIS. Η VIATRIS  ξεκίνησε τη λειτουργία της μετά την επιτυχημένη συνένωση της Mylan και της Upjohn, θυγατρικής της Pfizer. Χάρη στη συνένωση των δύο αυτών  αλληλοσυμπληρούμενων εταιρειών, η Viatris  κατέχει πλέον την εξειδίκευση στους τομείς της επιστήμης, της παραγωγής και της διανομής με αποδεδειγμένες ρυθμιστικές, ιατρικές και παγκόσμιες εμπορικές ικανότητες, για να προσφέρει υψηλής ποιότητας φάρμακα σε ασθενείς σε περισσότερες από 165 χώρες. Η Viatris αποτελεί μία νέα παγκόσμια εταιρεία Φροντίδας Υγείας, με αποστολή να κινητοποιεί τους ανθρώπους παγκοσμίως να ζουν πιο υγιείς σε κάθε στάδιο της ζωής τους, διευρύνοντας την πρόσβαση σε φάρμακα ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης ή συνθηκών, προωθώντας υπεύθυνες, βιώσιμες δραστηριότητες και  καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της υγείας του ασθενή και αξιοποιώντας τη συλλογική εξειδίκευση για να εξασφαλίσει τη σύνδεση περισσότερων ανθρώπων με περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε, εδώ.