Η ΠΕΦ συμμετέχει στο Συνέδριο του Economist 24nd Roundtable with the Government of Greece, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15 & 16 Σεπτεμβρίου 2020 στο Grand Resort Lagonissi. Στα πλαίσιο του Συνεδρίου και συγκεκριμένα την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 στις 15:30-16:30 θα πραγματοποιηθεί η Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: “THE KEY ROLE OF PUBLIC HEALTH POLICIES”, στην οποία θα συμμετέχουν:

  • Representative, European Commission
  • Vassilis Kikilias , Minister of Health, Greece
  • Adrian van den Hoven, director general, Medicines for Europe
  • Elias Mosialos, Brian Abel – Smith professor of health policy, head, Department of health Policy and director, LSE
  • Theodoros Tryfon, President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries (PEF)
  • Moderator: Nikos Vettas, director general, Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE)