Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 “Συμπράξεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση” “GDPR4Healthτο οποίο βασίζεται στη στρατηγική σύμπραξη τριών χωρών, της Ελλάδας, της Γερμανίας και της Ρουμανίας και έχει ως στόχο την ενίσχυση και αναγνώριση δεξιοτήτων/ προσόντων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο χώρο της υγείας.

Η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη να στραφεί η επαγγελματική εκπαίδευση στην υγεία όχι μόνο προς το καθαρά τεχνικό κομμάτι, αλλά και προς την προστασία δεδομένων. Στη βάση αυτή θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του έργου ERASMUS +  GDPR4H “Επαγγελματική Εκπαίδευση για την Προστασία Δεδομένων στο τομέα της Υγείας”, διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ Επαγγελματικά Online Εκπαιδευτικά Μαθήματα για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στους ακόλουθους τομείς:

 1. Μάθημα εξειδίκευσης για την προστασία δεδομένων στην υγεία (ελληνικά ή αγγλικά)
 2. Μάθημα για την Ευαισθητοποίηση σχετικά με την Προστασία δεδομένων στον τομέα της υγείας (ελληνικά ή αγγλικά)

Μετά την ΕΠΙΤΥΧΗ ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μια ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, ηλεκτρονικά, ερχόμενοι σε επαφή με εταιρείες σχετικές με την προστασία δεδομένων στην υγεία, καθώς και να λάβετε πιστοποιητικό επιτυχούς κατάρτισής σας.

Γιατί να συμμετέχετε στο έργο:

 1. ΑΦΟΡΑ ένα σύγχρονο ζήτημα: Την προστασία δεδομένων στην υγεία και αν σκέφτεστε μελλοντικά να απασχοληθείτε ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων ή να ακολουθήσετε μια άλλη καριέρα στον τομέα της υγείας και πληροφορικής, αποτελεί βασικό κομμάτι.
 2. ΕΧΕΙ δωρεάν χαρακτήρα
 3. ΑΣΥΧΡΟΝΟΣ τρόπος εκπαίδευσης
 4. ΑΠΟΤΕΛΕΙ απόρροια ευρωπαϊκής σύμπραξης και συνέργειας μεταξύ ευρωπαϊκών οργανισμών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την υγεία και την προστασία δεδομένων
 5. ΔΙΝΕΙ την ευκαιρία να γνωρίσετε τον κόσμο του GDPR και ευρύτερα (νομικό πλαίσιο, ασφάλεια και τεχνολογία στον τομέα της προστασίας δεδομένων στην υγεία καθώς και τις ήπιες και κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ένας μελλοντικός Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων)
 6. ΑΠΑΙΤΕΙ το μέγιστο ένα μήνα για να ολοκληρωθεί

Λίγα λόγια για το έργο:

ΣΤΟΧΟΙ:

 • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων εκπαιδευομένων και των εργαζομένων στον τομέα της Υγείας, παρέχοντάς τους νέες δεξιότητες σχετικά με την προστασία δεδομένων, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη συνδεσιμότητα μεταξύ της δημιουργίας νέων ρόλων εργασίας και των αναγκών σε σχετικές δεξιότητες με βάση την οδηγία 2016/679.
 • Βελτίωση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της εναρμόνισης των τομεακών δεξιοτήτων και προσόντων των εργαζόμενων στην προστασία δεδομένων, παρέχοντας ένα νέο επαγγελματικό προφίλ, το οποίο περιλαμβάνει τις νέες “ήπιες δεξιότητες» που απαιτούνται στον τομέα της προστασίας δεδομένων.
 • Υποστήριξη της δημιουργίας δύο νέων προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης: προετοιμασία του μαθησιακού αποτελέσματος, βασισμένου στο πρόγραμμα σπουδών και ένα μάθημα κατάρτισης για τους ΥΠΔ στον τομέα της υγείας και τους εκπαιδευτές που θα καλύπτουν «οριζόντια» τους κύριους τομείς δεξιοτήτων και ικανοτήτων και θα μοιράζονται κοινή εμπειρία μάθησης μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Δημιουργία μιας τυποποιημένης πιστοποίησης ΕΕΚ για τους ΥΠΔ που πρόκειται να επικυρώσει τις ικανότητες και τις ικανότητες των πιθανών υπαλλήλων του Τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε, εδώ.