Την Πέμπτη 24 Ιουνίου πραγματοποιείται το Συνέδριο «Future of Healthcare in Greece» υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Το Συνέδριο έχει ως θέμα το σύστημα υγείας και τις μελλοντικές πολιτικές υγείας, όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα  από την πανδημική κρίση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ,εδώ.