Στις 5 και 6 Μαϊου πραγματοποιείται στην Αθήνα  το Νicholas Hall’s 32nd CHC European Conference & CHC. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε, εδώ.