Εθνος 22-7-2018

Στο Έθνος της Κυριακής δημοσιεύεται άρθρο της δημοσιογράφου Δήμητρας Ευθυμιάδου για τις διαχρονικές αστοχίες της Πολιτείας να αυξήθει το μερίδιο αγοράς των γενοσήμων όπως συμβαίνει σε όλα τα προηγμένα συστήματα υγείας της Ευρώπης.