Δήλωση για την σημασία και την συνεισφορά του ελληνικού φαρμάκου στην εθνική οικονομία, στην κοινωνία και το σύστημα υγείας έκανε στην εφημερίδα Alpha Free Press η Γενική Διευθύντρια της ΠΕΦ, Φαίη Κοσμοπούλου.

Δείτε εδώ το δημοσιεύμα.