Η παρούσα αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη ανάλυσης της αξίας ενός
αναμφίβολα απαραίτητου Θεματικού Μηχανισμού Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων για το
Φάρμακο, στη λογική της συστηματικής αξιοποίησης των ψηφιακών μεγάλων δεδομένων
φαρμάκου στη χώρα μας.

Η μελέτη ανατέθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας στην εταιρεία Reformed με την χορηγία της ELPEN και από την Τετάρτη 22.12.2021 θα βρίσκεται αναρτημένη στο site της ΠΕΦ (www.pef.gr).

Ψηφιακά δεδομένα Φαρμάκου 09.12.2021