Το 12ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.) σε συνεργασία με την Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού».

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με θέματα ανάπτυξης και ενήβωσης, διαταραχές πρόσληψης τροφής, παχυσαρκίας, ενδοκρινολογίας, γυναικολογίας και ανδρολογίας, σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, σχολικής φοβίας – διακοπής φοίτησης, ψυχοκοινωνικής δυσλειτουργίας, μαθησιακών δυσκολίων-ΔΕΠ-Υ, καταθλιπτικού συναισθήματος, άγχους, αυτοκτονικής συμπεριφοράς, παραβατικότητας, συμπεριφορών διαδικτυακής εξάρτησης, εκφοβισμού κ.α..

Τα τελευταία χρόνια σημειώνονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης και νέες θεραπείες – πρακτικές είναι πλέον πραγματικότητα στην κλινική πράξη.

Η θεματολογία καλύπτει ενότητες οργανικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, ενώ γίνεται συζήτηση για την πρόληψη, την ολιστική προσέγγιση και «φωτίζεται» η κοινωνική διάσταση και οι τρόποι παρέμβασης/ βελτίωσης με συγκεκριμένες προτάσεις. Η συζήτηση στο πλαίσιο του Σεμιναρίου είναι σημαντική για συναδέλφους πολλών ειδικοτήτων που σχετίζονται με τα θέματα του 12ου Εντατικού Σεμιναρίου στην Εφηβική Ιατρική και έχουν προσκληθεί εξειδικευμένοι ομιλητές στο θέμα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η δική σας συμμετοχή και συνεργασία είναι εξαιρετικά σημαντική. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για προτάσεις και ο,τιδήποτε κρίνετε ότι μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχία του Σεμιναρίου.