Ο Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοβιοµηχανίας, θα έχει τη χαρά να συμμετέχει ως ομιλητής στο 16ο Ετήσιο Συνέδριο HEALTHWORLD, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2017 στο Ξενοδοχείο Αθήναιον Ιντερκοντινένταλ. 

Ο τίτλος του φετινού συνεδρίου είναι “Το σύστημα της Υγείας στην Ελλάδα αναμορφώνεται προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας” και επικεντρώνεται στον ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ο τομέας της Υγείας στους δύο σημαντικούς και αλληλένδετους αυτούς πυλώνες, την οινομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

 • Κυβερνητικά στελέχη και εκπροσώπους της Αντιπολίτευσης
 • Βουλευτές
 • Εκπροσώπους Ενώσεων Ασθενών
 • Στελέχη Οργανισμών Υγείας
 • Εκπροσώπους Ακαδημαικού και Εποστημονικού Κλάδου
 • Εκπροσώπους Διπλωματικού Κλάδου
 • Διοικητικό προσωπικό Δημοσίων και Ιδιωτικών Νοσοκομείων/Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων/Κλινικών
 • Παρόχους υπηρεσιών Υγείας
 • Μέλη Ιατρικών και Φαρμακευτιών Συλλόγων
 • Εκπροσώπους επιχειρήσεων Κλάδων Υγείας και Ασφάλισης
 • Οικονομολόγους Υγείας
 • Επαγγελματίες Κλάδου Υγείας
 • Ερευνητές
 • Μέλη επιμελητηρίων
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Εκπροσώπους ΜΜΕ