Τρίτη 17 Απριλίου 2018 θα διεξαχθεί το 3ο Συνέδριο Health Technology Assessment (HTA), στο ξενοδοχείο Divani Caravel

Στόχος του φετινού Συνεδρίου είναι η προόθηση κατανόησης των προοπτικών και προκλήσεων διαφορετικών προσεγγίσεων και η συνεργασία και ενσωμάτωση μεταξύ HTA και θεσμικών οργάνων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο μπορείτε να επισκευτείται την σχετική ιστοσελίδα εδώ.