Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας θα είναι χορηγός στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.) που θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2017 στην Θεσσαλονίκη. Στόχο του Συνεδρίου αποτελεί  η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων των φοιτητών στην πράξη. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να το εκπληρώσουν μέσω της συμμετοχής τους σε workshops και clinical case studies για την επίλυση ρεαλιστικών φαρμακολογικών περιπτώσεων. Η θεματολογία  του Συνεδρίου περιλαμβάνει τους κλάδους της Φαρμακολογίας, της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, της Φαρμακευτικής Χημείας, της Φαρμακογονιδιωματικής, της Κλινικής Φαρμακευτικής, της Παγκόσμιας Υγείας και της Φαρμακευτικής Φροντίδας. Το Συνέδριο βρίσκεται υπό την αιγίδα των τμημάτων Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ε.Κ.Π.Α. και Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Παναγιωτίδη, καθηγητή τομέα Φαρμακογνωσίας/Φαρμακολογίας και έχει λάβει έγκρισή από τον ΕΟΦ.