Το 3ο Μετεκπαιδευτικό ΣΥνέδριο της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής “Καρδιά-Διαβήτη & Μυοσκελετικό:Ολες οι εξελίξεις” θα διεξαχθεί στις 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Τιτάνια.