Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους που έχουν ενταχθεί στο οριστικό μητρώο ωφελουμένων της πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου» με κωδικό ΟΠΣ 5002487 ότι την τρέχουσα χρονική περίοδο, στελέχη της Ένωσης Εταιριών στην οποία κατακυρώθηκε το Έργο, θα επικοινωνήσουν μαζί τους για τη δημιουργία τμημάτων ανά περιφέρεια και θεματική ενότητα.

Η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι ωφελούμενοι παρακαλούνται να ελέγχουν την προσωπική τους αλληλογραφία στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.