Η ΠΕΦ συμμετέχει στο Συνέδριο του Economist «25th  Roundtable with the Government of Greece: From social distancing to social solidarity », το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 & 9 Iουλίου 2021 στο Grand Resort Lagonissi. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου και συγκεκριμένα την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 στις 12:20-13:00 θα πραγματοποιηθεί η Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: “Τhe EU’s Economic and Financial Landscape: Τhe Crustial Role of the Recovery and Resilience Fund (RRF)”, στην οποία θα συμμετέχουν:

  • Theodoros Skylakakis, alternate minister of finance, Greece
  • Tuomas Saarenheimo, president, Eurogroup Working Group
  • Declan Costello, deputy director-general for economic and financial affairs (DG ECFIN), European Commission
  • Michael Arghyrou, chairman, Council of Economic Advisers, Greece
  • Alexis Charitsis, former ministerof interior, Greece

Commentator: Τheodore Tryfon, president, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries (PEF)
Moderator: John Papageorgiou, Journalist, EU affairs reporter, Athens Municipal Radio

Tην ίδια μέρα στις 13:00-14:00 θα πραγματοποιηθεί η Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Probing the Pandemic», στην οποία θα συμμετέχουν:

  • Stella Kyriakides, commissioner for health and food safety, EC
  • Vassilis Kontozamanis, Alternate minister of health, Greece
  • George Yancopoulos, co-founder, president and chief scientific officer, Regeneron
  • Theodore Tryfon, President PEF

Moderator: John Yfantopoulos, Professor, Health Economics & Social Policy, University of Athens, Greece