Η Ένωση μας

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) είναι ο θεσμικός φορέας των ελληνικών φαρμακευτικών βιομηχανιών της χώρας, ενός μεγάλου και δυναμικού κλάδου με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την Εθνική Οικονομία. Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες αναπτύσσουν τεχνογνωσία και παράγουν κυρίως γενόσημα φάρμακα (ουσιωδώς όμοια φάρμακα με εμπορική ονομασία –  branded generics), εφαρμόζοντας πιστά τα πρότυπα της διασφάλισης ποιότητας (QA) και τους κανόνες ορθής βιομηχανικής παραγωγής (GMP).

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας ιδρύθηκε με σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία ομαλών συνθηκών λειτουργίας στην ελληνική φαρμακευτική αγορά και την ανάπτυξή της στο διεθνές περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά η  ΠΕΦ επιδιώκει:

  • Την πρόοδο της φαρμακευτικής επιστήμης προς όφελος της περίθαλψης του πολίτη και τη βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής του.
  • Την πλήρη κάλυψη της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς με φάρμακα άριστης ποιότητας και λογικού κόστους.
  • Την υγιή ανάπτυξη της φαρμακευτικής αγοράς.
  • Την ύπαρξη σύγχρονων ανταγωνιστικών ελληνικών παραγωγικών μονάδων ώστε η ελληνική φαρμακευτική αγορά να μην εξαρτάται αποκλειστικά από εισαγόμενα φάρμακα.