Στις 27 έως 29 Απρίλιου 2018 θα διεξαχθεί το 24ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Παράλληλα, στα πλαίσια του Συνεδρίου, θα διεξαχθεί το 12ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδας και η 22η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα εδώ.

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Θεόδωρος Τρύφων, θα απευθύνει χαιρετισμό κατά τη διάρκεια το Συνεδρείου.