ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (30.07.2017)

Μονόδρομο αποτελεί για την επιβίωση της ελληνικής παραγωγής φαρμάκου, η αλλαγή της καταστροφικής πολιτικής των τελευταίων ετών

Όλοι πια παραδέχονται πως οι πολύ χαμηλοί προϋπολογισμοί για το φάρμακο, το στρεβλό σύστημα τιμολόγησης και οι άδικες και παράτυπες υποχρεωτικές πρόσθετες επιβαρύνσεις έχουν φέρει σε οριακό σημείο τις ελληνικές παραγωγικές φαρμακοβιομηχανίες, με κίνδυνο πολλά οικονομικά και αξιόπιστα ελληνικά φάρμακα να οδηγηθούν σε απόσυρση από την αγορά.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, η τυφλή πολιτική οριζόντιων μέτρων, και η σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών για τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης και της αποζημίωσης, έχει οδηγήσει σε σημαντικές στρεβλώσεις. Δοκιμασμένα γενόσημα φάρμακα, τα οποία εμπιστεύονται ασθενείς και ιατροί επί σειρά ετών, βλέπουν τις τιμές τους να μειώνονται κατά 8-10% κάθε εξάμηνο, με τον κύριο όγκο αυτών να έχει πια τιμή χαμηλότερη των 6 ευρώ. Τα φάρμακα αυτά επιβαρύνονται επιπλέον με εξοντωτικές υποχρεωτικές εκπτώσεις και επιστροφές (τα λεγόμενα rebate και clawback), που αποτελούν ουσιαστικά έμμεσες μειώσεις τιμών. Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση από τα rebate και clawback άγγιξε το 30% κατά μέσο όρο το 2016, με αποτέλεσμα η παραγωγή και κυκλοφορία πολλών φαρμάκων να καθίσταται αδύνατη. Και αυτό ενώ πρόκειται για οικονομικά φάρμακα, τα οποία όχι μόνο δεν ευθύνονται για την αύξηση της δαπάνης, αλλά αντίθετα τη μειώνουν όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται, αφού υποκαθιστούν ακριβότερες, εισαγόμενες θεραπείες. Η απόσυρση των οικονομικών φαρμάκων θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τους ασθενείς, όσο και για το σύστημα υγείας, αφού είναι βέβαιο ότι θα αντικατασταθούν από ακριβότερα σκευάσματα.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί θέτει εν αμφιβόλω την ισότιμη, καθολική πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στα φάρμακα που έχουν ανάγκη, ενώ βάζει φρένο στη δυναμική της ελληνικής παραγωγής φαρμάκου, ενός βιομηχανικού κλάδου που έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. Θεόδωρος Τρύφων, στο πρόσφατο συνέδριο του Economist, «η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να αποτελέσει περιφερειακή δύναμη στην ανάπτυξη και παραγωγή γενοσήμων φαρμάκων στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και να μετατραπεί σταδιακά σε Κέντρο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας».

Προϋπόθεση είναι να σπάσει άμεσα ο φαύλος κύκλος των οριζόντιων επιβαρύνσεων λογιστικού χαρακτήρα και να υλοποιηθούν πολιτικές που θα δημιουργούν πραγματικές εξοικονομήσεις για το σύστημα υγείας. Οι φορείς της υγείας συμφωνούν ότι προτεραιότητα θα χρειαστεί να δοθεί στον έλεγχο της συνταγογράφησης, η οποία συνεχώς αυξάνεται, στην εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, και στην παροχή κατάλληλων κινήτρων για τη χρήση οικονομικότερων αλλά ισοδύναμων θεραπευτικά φαρμάκων. Είναι πλέον καιρός να προχωρήσουμε στην εφαρμογή τους. Αν και τα μέτρα αυτά θα χρειαστεί χρόνος για να αποδώσουν, αποτελούν μονόδρομο για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος υγείας, αλλά και για την υγιή ανάπτυξη των ελληνικών παραγωγικών φαρμακοβιομηχανιών.