Σύμφωνα με ειδική Μελέτη του ΙΟΒΕ για τις προοπτικές της Ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας, προκύπτει πως:

  • Η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας υπολογίζεται στα 2,8 δισ.ευρώ, ενώ για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται για την αγορά εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων, το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά 3.420 ευρώ. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της μεταποίησης: κατά την δεκαετία 2000-2010 παρουσίασε την υψηλότερη μέση ετήσια αύξηση σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας σε σχέση με τους υπόλοιπους εγχώριους μεταποιητικούς κλάδους, ενώ η αύξηση αυτή υπήρξε η μεγαλύτερη στις χώρες-μέλη της ΕΕ για το ίδιο χρονικό διάστημα.
  • Η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου είναι εντυπωσιακή. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν δημιουργηθεί έξι νέες παραγωγικές μονάδες με εξαγωγικό προσανατολισμό ανεβάζοντας το δυναμικό της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας στις 21 παραγωγικές εγκαταστάσεις.  Εξέλιξη απολύτως λογική εάν λάβουμε υπόψη την εξαγωγική παρουσία της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας σε περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Δυτ. Ευρώπης, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας, κ.ά. Οι εξαγωγές των ελληνικών φαρμακευτικών προϊόντων κατέχουν το 4ο μερίδιο στο σύνολο των εξαγωγών της ελληνικής μεταποίησης.
  • Η άμεση απασχόληση στον κλάδο εκτιμάται στις 10.800 θέσεις εργασίας. Επιπλέον 13.400 θέσεις εργασίας υποστηρίζονται σε συναφείς κλάδους οι οποίοι σχετίζονται με την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ άλλες 29.000 θέσεις εργασίας είναι αποτέλεσμα της καταναλωτικής δαπάνης από τους καταβαλλόμενους μισθούς (προκαλούμενη επίδραση).

 

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ