Η Ελληνική κοινωνία εμπιστεύεται, σχεδόν καθολικά, τα Ελληνικά φάρμακα. Αυτό προκύπτει αβίαστα από πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοποίησε η ALCO, σύμφωνα με την οποία:

 • 8 στους 10 δηλώνουν αυθόρμητα ότι εμπιστεύονται τα Ελληνικά φάρμακα. Το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο (84%) στις ηλικίες άνω των 45 ετών που, κατά τεκμήριο, είναι οι κύριοι καταναλωτές φαρμάκων. Σε μια εποχή έντονης αναξιοπιστίας, το γεγονός είναι εντυπωσιακό.

Αυτό οδηγεί αυτόματα στο ερώτημα:

 • Γιατί τότε το 80 % των φαρμάκων που καταναλώνουν οι ασθενείς είναι εισαγόμενα;

Η έρευνα της ALCO αποδεικνύει πως:

 • Από όσους έχουν γνώμη για το θέμα, η μεγάλη πλειοψηφία (6 στους 10) θεωρεί ότι για τον έλεγχο της φαρμακευτικής αγοράς από τις εισαγωγές ευθύνονται:
 • οι πιέσεις των πολυεθνικών εταιριών στις κυβερνήσεις
 • η λανθασμένη πολιτική των κυβερνήσεων

Αρκετοί είναι επίσης εκείνοι που επιρρίπτουν την ευθύνη στους γιατρούς. Συγκεκριμένα:

 • Το 43% πιστεύει πως ο έλεγχος της αγοράς από τις εισαγωγές οφείλεται «στις πιέσεις των πολυεθνικών»
 • Το 24% θεωρεί πως γι αυτό ευθύνεται «η προώθηση ξένων φαρμάκων από τους γιατρούς»
 • Το 18% ενοχοποιεί τη «λανθασμένη πολιτική των κυβερνήσεων»
 • Το 10% το αποδίδει στη «λανθασμένη ενημέρωση»
 • Το 3% στην «προώθηση από τους φαρμακοποιούς»

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση των πρόσφατων μέτρων της κυβέρνησης για τη φαρμακευτική πολιτική, σε όσους έχουν άποψη, η συντριπτική πλειοψηφία (το 73%) θεωρεί πως αυτά πλήττουν την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία και ζητά να αποσυρθούν. Αντίθετα, το 27% τα θεωρεί σωστά και ζητά να παραμείνουν. Είναι χαρακτηριστικό πως το 50% όσων δηλώνουν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν άποψη για το θέμα θεωρούν πως τα πρόσφατα μέτρα πρέπει να αποσυρθούν. [Η σχετική ερώτηση ήταν: «πιστεύετε ότι τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης για την Ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι σωστά και πρέπει να παραμείνουν ή πλήττουν την Ελληνική παραγωγή και πρέπει να αποσυρθούν;». Στο θέμα αυτό ο ένας στους δύο δηλώνουν πως δεν έχουν άποψη].

 

Οι ασθενείς δεν γνωρίζουν πόσο φτηνά είναι τα Ελληνικά φάρμακα

Σύμφωνα με την ίδια επιστημονική έρευνα της Κοινής Γνώμης, η Ελληνική κοινωνία δεν γνωρίζει ότι τα Ελληνικά φάρμακα είναι 65%  φθηνότερα των εισαγομένων πρωτότυπων. Μόνο ο 1 στους 100 από όσους  ρωτήθηκαν γνώριζε τη μεγάλη αυτή διαφορά τιμής.  Πολλοί (3 στους 10) πιστεύουν μάλιστα λανθασμένα ότι τα Ελληνικά φάρμακα είναι ακριβότερα των εισαγομένων πρωτότυπων. Αντίστοιχα, μεγάλος αριθμός (3 στους 10) δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ποια είναι η σχέση τιμής των Ελληνικών με τα εισαγόμενα φάρμακα.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «γενικά ποια πιστεύετε ότι είναι η σχέση τιμής των Ελληνικών φαρμάκων με τα εισαγόμενα;» οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

 • 65% φθηνότερα: 1%
 • 31-64% φθηνότερα : 8%
 • Έως 30% φθηνότερα: 32%
 • Έως 30% ακριβότερα : 17%
 • 31-64% ακριβότερα: 9%
 • 65% ακριβότερα : 2%
 • ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ : 32%

Τελικά,  όσοι γνωρίζουν σε γενικές γραμμές, αλλά όχι  ακριβώς, ότι τα Ελληνικά φάρμακα είναι φθηνότερα των εισαγομένων είναι μειοψηφία: 4 στους 10. Οι 6 στους 10 είτε λανθασμένα πιστεύουν ότι είναι ακριβότερα (το 28%), είτε δεν γνωρίζουν (το 32%) αν τα Ελληνικά φάρμακα είναι φθηνότερα (πολύ περισσότερο, δεν γνωρίζουν πόσο φθηνότερα είναι).

Δείτε τα σχετικά γραφήματα της έρευνας εδώ  . 

(Ταυτότητα έρευνας: Η σφυγμομέτρηση διεξήχθη από την ALCO μεταξύ 25 και 29 Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR και της ΣΕΔΕΑ. Πραγματοποιήθηκε σε 1.000 άτομα ηλικίας 18+ ετών με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και η δειγματοληψία της ήταν τυχαία και στρωματοποιημένη. Το στατιστικό σφάλμα είναι +/- 3,1%)