Η Φαίη Κοσμοπούλου, εκπροσωπησε την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομήχανίας στη διοργάνωση του 5ου Greeks Exports Forum, απευθύνοντας χαιρετισμό, στον οποίο αναγνωρίζει τη σημασία του θεσμού ως μια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, των δημόσιων φορέων και της πολιτικής ηγεσίας.

Η Γενική Διευθύντρια της Πανελλήνιας ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας εξέφρασε την στήριξη των εταιρειών – μελών της ΠΕΦ στην προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα νέο εξωστρεφές μοντέλο της Ελλάδας, σχολιάζοντας τις πολιτικές φαρμάκου που εφαρμόζονται έως τώρα και οδηγούν τον κλάδο σε συρρίκνωση και τόνισε πως η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ένας παραγωγικός τομέας με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία, πραγματοποιόντας σημαντικές επενδύσεις σε παραγωγικές υποδομές, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε τεχνολογία αιχμής, σε έρευνα και σε εξαγωγικές δραστηριότητες.