Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας McKinsey που έγινε για λογαριασμό του ΣΕΒ με τίτλο «Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά», το Ελληνικό Φάρμακο βρίσκεται μεταξύ των έξι πρωτευόντων αναδυόμενων αστέρων που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της οικονομίας κατά την επόμενη δεκαετία ενώ η παραγωγή γενοσήμων φαρμάκων βρίσκεται στη 2η θέση μετά την εκμετάλλευση της ενέργειας.

 

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ