Παραπολιτικά (30.03.2018)

Άρθρο της Γενικής Διευθύντριας της ΠΕΦ, Φαίης Κοσμοπούλου φιλοξενεί η εφημερίδα Παραπολιτικά, όπου εξηγεί ότι «η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, κατέχει κρίσιμη θέση στο εθνικό σύστημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και, το κυριότερο, έχει αναγνωριστεί, πλέον, βάσει δυναμικής και οικονομικών στοιχείων, ως ένας από τους πλέον στρατηγικούς και παραγωγικούς κλάδους της εγχώριας μεταποίησης και, μάλιστα, μέσα σε ένα κλίμα δυσμενών οικονομικών συνθηκών, υψηλής φορολόγησης και αποεπένδυσης».