Παρόν της Κυριακής (05.02.2018) 

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους της μεταποίησης στη χώρα μας.  Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, αποτελεί διαχρονικά έναν σταθερό παραγωγικό πυλώνα της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια, δραστηριοποιείται μέσα σε ένα ιδιαιτέρως αρνητικό οικονομικό περιβάλλον που κυριαρχείται από συνεχείς μειώσεις τιμών στα φάρμακα, υποχρεωτικές εκπτώσεις και επιστροφές και συμπίεση σε μη ρεαλιστικά επίπεδα του προϋπολογισμού για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη.

Παρόλα αυτά, οι ελληνικές βιομηχανίες φαρμάκου, δείχνοντας μεγάλη επιμονή και μεθοδικότητα, συνεχίζουν να αναπτύσσονται, με όχημά τους την εξωστρέφεια και τα υψηλά στάνταρντ παραγωγής, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία που παραμένει και επανεπενδύεται στη χώρα. Ταυτόχρονα, η εγχώρια παραγωγή φαρμάκων διασφαλίζει ότι όλοι οι Έλληνες ασθενείς μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά φάρμακα υψηλής ποιότητας, πάντα σε προσιτή τιμή, η χρήση των οποίων εγγυάται εξοικονομήσεις για το σύστημα υγείας.

Πέρα από την επάρκεια φαρμάκων που μπορεί να προσφέρει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η συνεισφορά της εκτείνεται στην ανάπτυξη, την απασχόληση, την έρευνα και την καινοτομία.  Περισσότεροι από 11.000 εργαζόμενοι απασχολούνται σε 27 ελληνικά εργοστάσια παραγωγής φαρμάκου, στην πλειονότητά τους σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, αριθμός που αντιστοιχεί στο 60% της συνολικής απασχόλησης στον κλάδο. Παράλληλα, η δραστηριότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας επηρεάζει έμμεσα περισσότερες από 50.000 θέσεις εργασίας σε συναφείς κλάδους.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία απασχολεί κορυφαίο επιστημονικό προσωπικό και συνεργάζεται με τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, δίνοντας τη δυνατότητα σε αξιόλογους επιστήμονες να εξελιχθούν εντός των ελληνικών συνόρων. Στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ελληνικής καινοτομίας εντάσσεται και η επένδυση από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες περίπου 30 εκατ. ευρώ το χρόνο σε έρευνα και ανάπτυξη, προκειμένου να αναπτύσσεται και να κατοχυρώνεται σημαντική τεχνογνωσία. Μάλιστα η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), ο θεσμικός φορέας των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, βραβεύτηκε πρόσφατα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την πολυετή συνεισφορά της στο έργο της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Όμως η προσφορά της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας δεν περιορίζεται στην οικονομία και στην επιστημονική ανάπτυξη, αλλά αγκαλιάζει και την κοινωνία. Αποτελεί δέσμευση των ελληνικών εταιρειών παραγωγής φαρμάκου η προσήλωση στην καταπολέμηση της απομόνωσης, στην κοινωνική συνεισφορά, στην εκπαίδευση και στον εθελοντισμό. Πέρα από τις ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούν μεμονωμένα οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, πραγματοποιούν κάθε χρόνο μέσω του συλλογικού τους οργάνου, της Π.Ε.Φ., μια σειρά από δράσεις στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών για την υποστήριξη των Κοινωνικών Φαρμακείων της Αρχιεπισκοπής, μέσω της διάθεσης δωρεάν φαρμάκων. Επιπλέον, το 2017 ξεκίνησε πρόγραμμα συνεργασίας με την ένωση κοινωφελών σωματείων «Μαζί για το Παιδί», για τη στήριξη περισσότερων από 30.000 παιδιών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Π.Ε.Φ. προχώρησε σε δωρεά προς το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Κ.Ε.) με σκοπό την κάλυψη ιατρικών υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης για παιδιά με αναπηρίες, ενώ ακολούθησε η παράδοση ιατροφαρμακευτικού υλικού στο σύνολο των σωματείων του «Μαζί για το Παιδί». Μάλιστα, το πρόγραμμα στήριξης του «Μαζί για το Παιδί» από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία θα συνεχιστεί και το 2018 με νέες δράσεις.

Οι ελληνικές βιομηχανίες φαρμάκου, ζώντας και δρώντας εντός του σώματος της ελληνικής  κοινωνίας, έχουν πλήρη αντίληψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ομάδες συνανθρώπων μας. Για αυτό η δέσμευσή τους για κοινωνική συνεισφορά παραμένει ισχυρή και θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων τους και τώρα και στο μέλλον.