Διεύθυνση:

16o χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 64 Κηφισιά

Ιστοσελίδα:
http://www.bennett.gr/
Τηλέφωνο:
210 – 6254630