Διεύθυνση:

Αγίας Κυριακής 20 – 145 61 Κηφισιά

Ιστοσελίδα:
http://www.bennett.gr/
Τηλέφωνο:
210 – 6254630