Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Οικονόμου – Ελληνικού 2 – 167 77 Ελληνικό

Τηλέφωνο:
2108906203