Στη δυσμενή συγκυρία για τον ευρύτερο εμπορικό κόσμο της χώρας, ο Όμιλος ELPEN όχι μόνο έχει διατηρήσει τις 730 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, αλλά τις αυξάνει στα πλαίσια συνετών αναπτυξιακών επαγγελματικών κινήσεων. Η ELPEN, με μια 50ετή ιστορία πίσω της, είναι μια από τις μεγαλύτερες αμιγώς ελληνικές βιομηχανίες φαρμάκων, με αυτοδύναμα ερευνητικά κέντρα και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων, που διαρκώς εμπλουτίζεται σε νέες θεραπευτικές κατηγορίες, έχει συγκεκριμένο 3ετές επενδυτικό πρόγραμμα σε εξέλιξη για εκσυγχρονισμό και επέκταση των εγκαταστάσεων ποιοτικού ελέγχου και παραγωγής. Με την υψηλή ποιότητα της εταιρείας και των σκευασμάτων της, η ELPEN έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του ιατρο-φαρμακευτικού κόσμου. Πάρα πολύ δυναμικό είναι και το πρόγραμμα επενδύσεων της ELPEN στην Έρευνα χρησιμοποιώντας κυρίως το πρότυπο Ερευνητικό της κέντρο στο Πικέρμι, το μεγαλύτερο, ιδιωτικό ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ο στόχος της ELPEN είναι να παραμείνει ηγέτης στην Πνευμονολογία και Αναπνευστικό, Καρδιολογία, Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και να έχει έντονη παρουσία σε όλες τις άλλες μεγάλες θεραπευτικές κατηγορίες. Γι αυτόν το λόγο, έως το τέλος του 2013 προγραμματίζονται 5 τουλάχιστον νέα λανσαρίσματα πρωτοτύπων αλλά και ουσιωδώς ομοίων (γενοσήμων) σκευασμάτων, δίνοντας έμφαση σε προϊόντα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια δυναμική και απαιτητική δραστηριότητα για κάθε επιχείρηση που αναγνωρίζει τον κοινωνικό της ρόλο για προσφορά στον άνθρωπο, πέρα από την ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη και τη φροντίδα για τους εργαζομένους της. Η ELPEN κινείται σε πέντε άξονες δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: Περιβάλλον, Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Αθλητισμός και Φιλανθρωπία. Συμπαραστέκεται σε αθλητές, κοινοφελείς οργανισμούς, κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, πολιτιστικούς η περιβαλλοντικούς  συλλόγους  της περιφέρειας, άπορους αριστούχους και παιδιά πολυτέκνων οικογενειών και στηρίζει την Ορθόδοξη Ιεραποστολή του Kolwezi στο Κογκό.

Σε μια εποχή που η εξωστρέφεια αποτελεί μονόδρομο για την διάκριση στο παγκόσμιο τοπίο, η αύξηση των εξαγωγών κυρίως σε χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, Ρωσία, Μέση Ανατολή και Άπω Ανατολή, είναι ένα πεδίο αναμφισβήτητης διάκρισης της ELPEN.

Διεύθυνση:

Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής, Ελλάς

Ιστοσελίδα:
http://www.elpen.gr
Τηλέφωνο:
210 – 7774451 / 7489372, εργ. 210 – 6039326-9