Διεύθυνση:

Ελαιών 54, Κηφισιά

Ιστοσελίδα:
http://medicalpq.gr
Τηλέφωνο:
210 - 3506000