Διεύθυνση:

Καλαβρύτων 2 - 145 64 Νέα Κηφισιά

Ιστοσελίδα:
http://www.qualiapharma.com/
Τηλέφωνο:
210 - 6256177