Η εταιρεία SYN INNOVATIONS LABORATORIES AE εδρεύει στη Μεταμόρφωση και είναι
ανώνυμή εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας φαρμάκων και ραδιοφαρμάκων,
ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων, βιοτεχνολογικών και ειδικών διατροφικών προϊόντων, με
στόχο την διάγνωση και θεραπεία και διατροφή ασθενών με καρκίνο η σπάνιες παθήσεις.
Πρόσφατα η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητες της και στην εμπορία καλλυντικών στο
χώρο του φαρμακείου.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2013 άρχισε δε τις εμπορικές δραστηριότητες της το
Μάρτιο 2015.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 28 άτομα από τα οποία τα 20 είναι ιατρικοί συνεργάτες που
ασχολούνται με την ιατρική ενημέρωση.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διαγνωστική ακτινολογία
Επεμβατική ακτινολογία και καρδιολογία
Ογκολογία
Τα μηχανήματα που εμπορεύεται είναι Εγχυτές Σκιαγραφικών φαρμάκων.

Διεύθυνση:

Ποσειδώνος 23 – 144 51 Μεταμόρφωση

Ιστοσελίδα:
http://www.syn-lab.gr/
Τηλέφωνο:
216 9390105