Το Συνέδριο “Pricing & Reimbursement Conference” που θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη φορά, στο οποίο η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας θα έχει τη χαρά να συμμετέχει με χορηγία, θα επικεντρωθεί στην τιμολόγηση και αποζημίωση φαρμάκων στην Ελλάδα και τα επίκαιρα θέματα των φαρμακευτικών πολιτικών, από την πλευρά της δημόσιας υγείας. Απευθύνεται σε επιστήμονες που απασχολούνται στον ευρύτερο χώρο του φαρμάκου, όπως στελέχη δημόσιων οργανισμών του υγειονομικού τομέα (Υπουργείο Υγείας, ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία, ΕΟΦ, κ.ά.), στελέχη ιδιωτικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην υγεία (φαρμακευτικές εταιρείες, τεχνολογίας βιοϊατρικής κά).